Non European Products

Producten die niet voldoen aan de CE voorschriften


DEWALT is een fabrikant van duurzame machines, hulpstukken en accessoires voor professionele gebruikers. Onze producten en diensten worden op de markt gebracht in meer dan 100 landen en worden gefabriceerd in 11 productie-eenheden.

Elk product is onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften die afhangen van waar het op de markt wordt gebracht. In Europa bepaalt het Europees Parlement de wetgeving in de vorm van richtlijnen waaraan machines, hulpstukken en accessoires moeten voldoen om CE conform gemarkeerd te kunnen worden om dan legaal op de markt gebracht te worden.

Bovendien eist de Europese wetgeving voor bepaalde producten een CE type-keuringscertificaat dat wordt afgeleverd door een gekwalificeerde keuringsorganisatie (Aangemelde instantie) alvorens zij voor verkoop kunnen worden aangeboden. Tenzij het product specifiek voor de Europese markt is gestructureerd zal de certificatie niet beschikbaar zijn en het product kan mogelijk niet voldoen. Van bijzonder belang is ervoor te waken dat alle producten van DEWALT voldoen aan de van toepassing zijnde veiligheidsnormen.

Alle producten die door DEWALT in Europa op de markt worden gebracht voldoen aan de CE voorschriften. DEWALT Europa is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat alle producten die het op de Europese markt brengt aan alle wettelijke eisen voldoen die nodig zijn om de CE markering te dragen.

Het is niet onbekend dat producten die in andere markten zoals de V.S. of het Verre Oosten worden verkocht, door gebruikers of andere derden in Europese landen worden ingevoerd. Terwijl het product erg kan lijken op zijn equivalent in Europa, kunnen het ontwerp van dat product, en/of sommige van zijn componenten niet voldoen aan de CE voorschriften.

Bovendien verleent DEWALT gestructureerde steun voor een gebruiker onder de vorm van garanties (die reparaties en het onderhoud omvatten). Deze garanties zijn specifiek voor een land of gebied (b.v. USA/EU).

Wanneer een Europese gebruiker in het bezit komt van een product van buiten Europa en steun voor dat product in Europa nodig heeft, dan moet de gebruiker de originele aanbieder of verkoper van het product contacteren. Als het product via het Internet werd gekocht, dan zijn het de verkoper of de importeur die wettelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het product en de conformiteit met alle geldende voorschriften.

Als dit problemen oplevert, dan kan de gebruiker de lokale service-afdeling van DEWALT contacteren, die onder bepaalde omstandigheden en in zoverre de mogelijkheid bestaat hulp zal proberen aan te bieden.

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat als zij direct contact nemen met DEWALT in het land waar de machine vandaan komt, DEWALT aldaar geen ondersteuning kan geven buiten het land of de regio waarvoor het verantwoordelijk is omwille van de hierboven geschetste redenen.